Gallery 238 | Amsterdam

Lita Cabellut in nieuwe nummer Kunstmagazine Palet

In het februari-maart nummer van het kunstmagazine ‘Palet’ staat een prachtig, groot artikel over de nieuwe serie schilderijen van Lita Cabellut. Met deze nieuwe serie, Black Tulip genaamd, overtreft Lita Cabellut zich wederom. Lita geeft in het artikel aan: “met deze serie werd ik me bewust van mijn band met de mensen in die tijd, die naast elkaar leefden en hun verschillen moesten tolereren en accepteren ten behoeve van de ontwikkeling van de mens. In het Nederland van de Gouden Eeuw was het de handel die leidde tot een ongekend humanistisch klimaat in de samenleving. De introductie van goederen en denkbeelden ‘uit den vreemden’ zette de mens aan tot het nadenken over het eigen bestaan”.
De nieuwe serie schilderijen worden in de komende periode tentoongesteld in verschillende musea in o.m. India, Zweden en Spanje. Een aantal ervan worden vanaf maart a.s. te koop aangeboden (maar kunnen pas na de exposities in de musea verkregen worden). Nadere informatie hierover bij Gallery238-Amsterdam.